SF vil mangle 700 millioner kroner årligt til afskaffelsen af hjemrejseydelsen

SF vil afskaffe kontanthjælpsloftet, 225-timersreglen og hjemrejseydelsen. SF mangler dog at finde 700 millioner kroner årligt for at kunne afskaffe hjemrejseydelsen, som ikke er regnet med i deres finansieringsforslag.

Af Josefine S. Rasmussen

SF vil afskaffe den nuværende hjemrejseydelse og have flygtninge på kontanthjælp i stedet. En afskaffelse af hjemrejseydelsen vil koste 700 millioner kroner årligt ifølge beregninger fra finansministeriet. Ifølge folketingskandidat Charlotte Broman Mølbæk (SF) fra Randers Byråd er det 700 millioner kroner, som SF endnu ikke ved, hvordan de skal skaffe.

”Jeg vil ærligt indrømme, at den beregning har vi ikke lavet, så jeg kan ikke udtale mig på SF’s vegne om, hvor pengene skal komme fra,” siger Charlotte Broman Mølbæk (SF).

Foto taget fra Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 490, august 2018 stillet efter ønske fra Finansudvalget. Læs mere her: https://www.ft.dk/samling/20171/almdel/fiu/spm/490/svar/1513672/1944626/index.htm

Flygtninge skal på kontanthjælp

Planen om at få flygtninge på kontanthjælp handler ifølge Charlotte Broman Mølbæk (SF) om ligestilling.

”Vi ser ingen grund til, hvorfor folk, der kommer fra andre lande, skal have en lavere ydelse og skal leve for færre penge, end andre gør,” siger Charlotte Broman Mølbæk (SF).

Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

Hvor skal pengene komme fra?

SF har indtil videre lagt en finansieret plan for, hvordan de vil skaffe 10,62 milliarder kroner årligt. I den finansierede plan har SF fundet penge til at afskaffe kontanthjælpsloftet og 225-timersreglen. Men SF mangler at finde 700 millioner kroner årligt, før planen om, at flygtninge skal på kontanthjælp, kan realiseres.

De mange tiltag, som SF vil lave for at skaffe pengene, kan tage tid at indføre. Derfor kan der gå lang tid, før de årlige 10,62 milliarder kroner er fremskaffet.

”Den plan, SF har for Danmark, er ikke et ’quick fix’, vi kan lave fra den ene dag til den anden. Vores plan er en mere langsigtet plan,” siger Charlotte Broman Mølbæk (SF).

 

Hjemrejseydelsen skal væk fra dag 1

Det vil tage SF tid at skaffe penge, og SF ved endnu ikke, hvor pengene til afskaffelsen af hjemrejseydelsen skal komme fra. Alligevel håber Charlotte Broman Mølbæk (SF), at kontanthjælpsloftet, 225-timersreglen og hjemrejseydelsen vil blive afskaffet som noget af det første, hvis rød blok vinder valget.

”Jeg synes, at det er nogle af de ting, der haster mest, og så kan vi vente med nogle af de andre tiltag,” siger Charlotte Broman Mølbæk (SF).

 

I videoen her kan du høre Charlotte Broman Mølbæks (SF) forslag til finansiering af afskaffelsen af hjemrejseydelsen, kontanthjælpsloftet og 225-timersreglen.

Svineproducenter kæmper for økonomien – men der er håb i 2019

Den dårlige høst i 2018 har haft store konsekvenser for svineproducenternes allerede dårlige økonomi, fordi der ikke er blevet høstet nok foderkorn, som derfor er blevet dyrere. Høsten har skabt store omkostninger, men der er sandsynlighed for, at økonomien bliver bedre i 2019.

Af Josefine S. Rasmussen

Den moderne landmand. Landmand Holger Lundgaard Madsen med smågrisene i stalden.

 

Tørken i sommeren 2018 har været hård ved kornhøsten, som var hele 28% mindre end høsten i 2017. Det viser en rapport fra Danmarks statistik. Den store nedgang i mængden af korn har ramt svineproducenterne hårdt. Ifølge formanden for Danske Svineproducenter, Kim Heiselberg, har man ’ikke set en høst slå så meget fejl i 100 år.’

”Vi har haft den mest giftige cocktail, vi kunne have. Tørken har mange steder halveret udbyttet ude på marken, og det gør, at siloerne render tomme 3-5 måneder, før de plejer,” siger Kim Heiselberg.